سفره عقد پازل یکی از قویترین تیم ها در اجرای مراسم عقد و همچنین چیدمان و دیزاین سفره عقد با تنوع بسیار بالا و انتخاب سفره با عروس و داماد طبق سلیقه خود و دیزاین ان توسط تیم سفره عقد پازل خدمتی دیگر از تشریفات مجالس پازل است