تولد

کترینگ تولد پازل زیر مجموعه موسسه خدماتی پازل یکی از معتبر ترین کترینگ ها در امر بر گزاری تولد کودک و همچنین تولد بزرگسال میباشد که خدماتی از قبیل اجاره سالن و دیزاین محل مراسم و تمامی خدمات مربوط به تولد را به مشتریان خود ارائه مینماید.