باغ مجزا

تشریفات مجالس پازل افتخار همکاری با باغ ها با لو کیشن های مختلف را دارد و همچنین این موسسه با در اختیار داشتن ارشیو کاملی از تمامی باغ ها توانسته رضایت تمامی مشتریان خود را جلب نماید.خدمات مجالس به ان دسته از عزیزانی که به دنبال باغ مجزا میگردند پیشنهاد میکند که سری به ارشیو اجاره باغ این موسسه بزنند.