1. دوستار گفت:

    هزینه کل برای مراسم عروسی حومه کرج چقدر است ؟

  2. نیار به سالن پذیرایی ی باغ در تهران ترجیحا محدوده هروی